Üldine

Õpilasfirma Tulevikunoored, koostöös Skripteus OÜ-ga, mille veebipood www.tulevikunoored.ee (edaspidi Veebipood) ja õpilasfirma esindaja, kes vormistab Veebipoega müügiõiguslepingu ning identifitseerib end sisestades oma isikuandmed registratsioonivormi (edaspidi õpilasfirma), sõlmisid käesoleva kasutuslepingu.

Veebipoe vahendusel ostmisel ja müümisel tekkivaid õigussuhteid reguleerivad Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Veebipood jätab endale õiguse teha Veebipoe kasutustingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.tulevikunoored.ee

Müügiõiguslepingu vormistamine

Müügiõiguslepingu vormistamiseks tuleb luua Veebipoes konto ning esitada müügilepingu vormistamise soovi taotlus Minu Pood alt.

Taotlused kiidetakse heaks või lükatakse tagasi kuni 2 tööpäeva jooksul.

Oma otsusest taotluse kohta Veebipoe poolt teavitatakse õpilasfirmat meilitsi.

                                        

Müügiõiguslepingu lõplikuks sõlmimiseks tuleb täita vorm õpilasfirma andmetega ning kanda Veebipoe pangakontole Veebipoes müümiseks nõutav kuutasu.

Veebipoel on õigus müügiõigusleping õpilasfirmaga tühistada, kui viimane peaks rikkuma kasutustingimusi.

Õigused ja kohustused

Õpilasfirmal on õigus müügiõiguslepingust igal ajahetkel taganeda.

Müügiõiguslepingust taganemise korral kantakse õpilasfirma pangakontole nende teenitud tulud ning õpilasfirma eemaldatakse Veebipoest.

Õpilasfirmal on õigus taotleda enda teenitud tulude kättesaamist pärast neljateistkümne päeva möödumist tulu teenimisest. Erandlikel juhtudel erikokkuleppel veebipoega võib tulude kättesaamist taodelda ka varem.

Õpilasfirmal on õigus saada Veebipoelt abi keskkonna kasutamisel teatades sellest Veebipoe tehnilist juhti meilitsi aadressil marten@tulevikunoored.ee ning leppides kokku abi saamise aja.

Õpilasfirmal on õigus esitada Veebipoe toimimise kohta küsimusi saates need meilitsi aadressile info@tulevikunoored.ee 

Õpilasfirma on kohustatud kinni pidama kõikidest käesolevas lepingus mainitud kasutustingimustest.

Õpilasfirma on kohustatud kasutama kliendi andmeid vaid tellimuse täitmiseks ning ei tohi neid kellegagi jagada.Ebasobimatu sisu

Õpilasfirma ei pane müüki ebasobimatut kaupa ning ei lae üles ebasobimatuid pilte ega teksti.

Veebipoel on õigus ilma hoiatuseta eemaldada kõik ebasobimatuks hinnatud sisu ning sellest teavitada eemaldatud sisu omanikku. 

Korduvate tahtlike rikkumiste korral on Veebipoel õigus õpilasfirmaga sõlmitud müügiõigusleping tühistada.Kauba kohaletoimetamine

Õpilasfirma on kohustatud kaupa kohale toimetama ostja valitud viisil.

Käest kätte kohaletoimetamise puhul on õpilasfirmal õigus kohaletoimetamismeetodist keelduda, kui ostja asub õpilasfirmale sobivast liiklemispiirkonnast väljaspool.

Kaubast taganemine

Ostjal kaubast taganemise korral palutakse kaupa pakkuval õpilasfirmal toode asendada. Kui õpilasfirma sellega ei nõustu või tehakse kokkuleppe makstud raha tagasi maksta, tehakse seda Õpilasfirma teenitud tuludest. 

Kaup tuleb asendada vaid juhul, kui kaup ei ole kiirelt riknev (näiteks toidud) või mille pakend on juba avatud.

Avatud pakendi korral tuleb kaup ikkagi tagastada juhul, kui kaup oli õpilasfirma süüliselt vigane.

Toodete müümise õigus

Kauba müümiseks peab õpilasfirma maksma Veebipoele kuutasu.

Kuutasu mitte maksmise korral jääb müügiõigusleping kehtima, kuid kaupade müük võimalik ei ole.

Sõltumata kuutasu maksmisest või mitte maksmisest on õpilasfirma kohustatud kinni pidama müügiõiguslepingu tingimustest.

Kuutasu maksmisel on õpilasfirmal õigus Veebipoes müüa kaupa 30 päeva alates makse kättesaamise kinnitusest Veebipoe poolt.

Hinnakiri

Veebipood küsib õpilasfirmadelt kaupade müümise õiguse eest fikseeritud kuutasu.

Lisaks võtab veebipood protsendi õpilasfirma tuludest.

Standardne kuutasu on 5 eurot ning standardne komisjonitasu on 5%.

Veebipood omab õigust sõlmida õpilasfirmaga erileping, kus võib olla teistsugune kuutasu ja komisjonitasu.

Vaidluste lahendamine

Kui õpilasfirmal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@tulevikunoored.ee

Kõik pretensioonid lahendatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on õpilasfirmal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada õpilasfirma ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Õpilasfirma kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Õpilasfirma võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Andmete kasutamine

Õpilasfirma andmeid kasutatakse õpilasfirmale tellimuste ja muu vajaliku informatsiooni teavitamiseks.

Tavaline informatsiooniedastamise viis on email, kuid erijuhtudel ka telefon.

Andmeid nagu õpilasfirma nimi, kirjeldus, sotsiaalmeediad ja tooted kuvatakse Veebilehel.

Õpilasfirma pangaandmeid kasutatakse ainult raha üle kandmiseks ning ei kuvata kuskil avalikult.

Kontaktandmed

ÕF TulevikuNoored

Email: info@tulevikunoored.ee

Skripteus OÜ

Telefon: +372 56601681

Registratsiooni number: 16341683

Aadress: Aruheina tee 1, Suurupi, Harku Vald, 76907 Harjumaa, Eesti